Tượng chúa - Thiên thần

Tượng chúa - Thiên thần

Tượng chúa 01 (Đứng)

Mã số: TC52674
Danh mục: Tượng chúa - Thiên thần
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm Tượng chúa 01 (Đứng)
Mã số TC52674
Kích thước 1
Trọng lượng 3
Chất liệu 5
Màu sắc 7
Ghi chú 9
Sản phẩm cùng loại